آمیختگی زبان عرب

صفحه مقدمه 1 آمیختگی زبان عربفهرست 3 بخش اول : مقدمات صرف (تجزیه) 5 حروف شمسی و قمری 5 حركت 6 تنوین 7 اقسام كلمه (اسم ـ‌ فعل ـ حرف) 8 علامتهای شناخت اسم 8 علامتهای شناخت فعل 9 اسم از نظر جنس 10 اسم از نظر تعداد 11 اسمهای اشاره 14 اسم استفهام (پرسشی) 15 ضمایر منفصل 17 ضمایر متصل

قطعه بندي هماتوم هاي مغزي با استفاده از الگوريتم هاي کلاس بندي درخت تصميم

ت : 14چکیده مقاله: هماتوم داخل جمجمه ای تجمعی از خون داخل جمجمه است که بیشتر توسط عروق خونی پاره شده در مغز یا در اثر ضربه ای مثل تصادف خودرو یا سقوط ایجاد میگردد. تجمع خون بین مغز و جمجمه را هماتوم مغز می گویند. درهماتوم مغزی، خونریزی در زیراستخوان جمجمه وبخش بیرونی جمجمه رخ میدهد که این خونریزی سبب جمع شدن خون بین لایه های بافت اطراف مغز می شود هماتوم عموما دراثر وارد شدن ضربه شدید به مغزبوجود می آید. سیتی اسکن به دلیل هزینه ی کم، دسترسی گسترده، اسکن کردن سریع و کنتراست برتر روش ترجیحی در آسیب های مغزی بشمار میرود. در این مقاله به سیستم خودکار کشف

بررسي تطبيقي طبيعت گرايي در معماري سنتي ايران و ژاپن

ت : 12چکیده مقاله: طبیعت مادر روحی آدمی است و مبنای اصلی حیات و روح آدمی معرفی شده است و برای دستیابی به آرامش درونی و آسایش فیزیکی باید با طبیعت یکی شد. ایران و ژاپن دارای فرهنگ های متفاوتی هستند، اما هر دو احترام و جایگاه ویژه ای برای طبیعت از گذشته های دور قائل بودند. هنر باغسازی در ایران قدیم الایام مکانی پرارزش قلمداد می شده است و همچنین باغ ژاپنی فضایی را خلق می کند که واجد ارزش های انسانی است. یکی از تفاوت های بنیادین میان طراحی باغ های ایرانی و ژاپنی به کارگیری فرم در فضاست. باغ ایرانی بر اساس فرم های با قاعده و تابع قوانین هندسی شکل گرفته است