روشهای تست و ارزیابی وب سایت و برنامه های سازمانی

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن روشهای تست و ارزیابی وب سایت و برنامه های سازمانی :

روشهای تست و ارزیابی وب سایت و برنامه های سازمانی

چکیده

تسهیلات تکنولوژیکی موانع موجود بر چاپ و نشر را تا حدودی برداشته است. امروزه اطلاعات فراوانی به طور افسار گسیخته در محیط وب تولید و منتشر می شود. طبق مطالعات انجام شده کاربران, جهت رفع نیازهای اطلاعاتی خویش به محیط وب روی آورده اند و اغلب آنچه بازیابی می شود معتبر دانسته و مورد استناد قرار می دهند. در این نوشته ضمن بیان ضرورت ارزیابی, گوشه ای از معیارهای سنجش کیفیت اطلاعات بازیابی شده در محیط وب نمودار گردید. بحث "ارزیابی سایت" ( ((Site Evaluationیکی از بحث‌های مطرح در دنیای اینترنت است که از اوایل دهه 90میلادی هر روز به اهمیت آن افزوده می‌شود. با گسترش هر چه بیشتر تجارت الکترونیکی در دنیا بالاتر بودن رتبه یک سایت برای افزایش موفقیت, هر روز اهمیت بیشتری پیدا می‌کند. مهم‌ترین پارامتر برای ارزیابی یک سایت تعداد بیننده آن است , با توجه به این نکته که ماهیت اینترنت پوشش یک سایت در سراسر جهان است, تعداد بیننده مهم‌ترین عامل برتر بودن یک سایت محسوب می‌شود انتخاب سایت‌های برتر دنیا معمولا با استفاده از این پارامتر انجام می‌شود. در ارزیابی این مبحث, مواردی مانند تعداد بیننده در هر روز , تعداد صفحه‌دیده شده در هر روز و تعداد صفحه دیده شده به ازای هر بیننده مطرح می‌شود. معیار دیگری که برای ارزیابی سایت‌ها مطرح می‌شود سرعت می باشد, بیننده باید در کمترین زمان ممکن به اطلاعات موجود در سایت دست پیدا کند. مهم‌ترین ابزار برای نمایش و بدست آوردن پارامترهای ذکر شده استفاده از نرم‌افزارهای آماری مخصوص وب‌سایت است که تمامی پارامترها را به همراه اطلاعات کاملا جزئی و دقیق در اختیار قرار می‌دهند. نرم‌افزار "دیپ ماتریکس"( (DeepMatrixاز نوع ابزار " "Server Side و دو نمونه ابزار Client شامل" "Stats.irو " "netsup.com از جمله نرم افزارهای مناسب ارزیابی سایت می باشند.

یک کارشناس فناوری اطلاعات نیز معیارهای ارزیابی یک وب سایت را مواردی مانند سرعت بالا آمدن و نحوه طراحی صفحات, نحوه استفاده از آمار سایت برای جذب بیننده بیشتر و روش‌های جلب بیننده به سایت مطرح می کند.

روشهای تست و ارزیابی وب سایت و برنامه های سازمانی
فهرست مطالب

عنوان

صفحه

چکیده.........................................................................................................................

مقدمه.......................................................................................................................... 1

فصل اول: بیان فرصت و معیارهای ارزیابی در صفحات وب

1-1 مهارت ارزیابی اطلاعات..................................................................................... 3

1-2 مفهوم مهارت اطلاع یابی.................................................................................... 3

1-3 مفهوم تفکر انتقادی............................................................................................ 3

1-4 ضرورت ارزیابی اطلاعات در عصر اطلاعات.................................................... 4

1-4-2 جهانی شدن و ارزش اطلاعات...................................................................... 4

1-4-3 رشد تکنولوژی و آلودگی اطلاعات................................................................ 4

1-4-4 اطلاع گرایی و جامعه و جامعه اطلاعاتی....................................................... 4

1-4-5 کاربردنهایی و مهارت های اطلاع یابی.......................................................... 4

1-5 ضرورت ارزیابی صفحات وب........................................................................... 5

1-6 ضرورت ارزیابی صفحات وب........................................................................... 6

1-7 معیارهای ارزیابی صفحات وب......................................................................... 7

1-8 هدف را مشخص کنید........................................................................................ 7

1-9 تعیین میزان پویش.............................................................................................. 8

1-10 ارزیابی شهرت و اعتبار................................................................................... 8

1-11 تعیین صحت..................................................................................................... 9

1-12 روزآمدی......................................................................................................... 9

1-13 قابلیت دسترس پذیری...................................................................................... 15

1-14 قیمت................................................................................................................. 11

فصل دوم: مقایسه متدهای قابل دسترسی ارزیابی وب و معلومات

حاصل از کارآیی متدهای ارزیابی

2-1 دلایل تضمین دسترسی وب سایت..................................................................... 14

2-2 منابعی که به دسترسی سایت کمک می کند....................................................... 15

الف

2-3 مبحث.................................................................................................................. 15

فصل سوم: برنامه وب سایت

3-1 مدیریت برنامه وب سایت................................................................................... 21

3-1-1 سنجش کارآیی............................................................................................... 21

3-2 ارزیابی آنچه در وب می بینید............................................................................ 22

3-3 طراحی وب در دسترس چیست؟........................................................................ 23

3-4 دسترسی برای وب............................................................................................. 23

فصل چهارم «نحوه کار برنامه های کاربردی وب»

4-1 معماری برنامه کاربردی.................................................................................... 26

4-2 حلقه درخواست- پاسخ...................................................................................... 27

4-3 UPL های عمل مؤلفه....................................................................................... 29

4-4 پیام های حلقه درخواست- پاسخ....................................................................... 29

4-5 پردازش درخواست............................................................................................ 31

4-6 ایجاد پاسخ......................................................................................................... 32

4-7 بک تراک کش..................................................................................................... 32

4-8 ایجاد پروژه ها................................................................................................... 34

4-8-1 انتخاب یک قالب.............................................................................................. 34

4-8-2 ایجاد یک پروژه برنامه وب........................................................................... 35

4-8-3 فایل ها و گروه های پروژه........................................................................... 39

4-8-4 کلاس ها......................................................................................................... 39

4-9 مؤلفه های وب.................................................................................................... 40

4-10 منابع................................................................................................................. 41

4-10-1 منابع سرور وب.......................................................................................... 41

4-10-2 چارچوب ها................................................................................................. 42

4-10-3 محصول ها.................................................................................................. 43

4-11 مقصدها............................................................................................................ 43

4-12 ساخت برنامه شما........................................................................................... 44

4-13 نصب برنامه کاربردی شما.............................................................................. 44

4-14 خلق مولفه های وب.......................................................................................... 44

ب

4-15 فایل های جاوا.................................................................................................. 46

4-15-1 فایل هایHTML, WOD.......................................................................... 47

4-15-2 حفظ و نگهداری وضعیت............................................................................ 49

4-16 افزودن متد به مؤلفه........................................................................................ 52

4-17 افزودن منطق بر متد........................................................................................ 54

4-18 چگونگی عملکرد حفظ وضعیت........................................................................ 54

4-19 استفاده از برنامه و شی ................................................................................. 55

4-20 مدیریت کش و عمل بک تراک.......................................................................... 58

4-21 کش تعریف مؤلفه............................................................................................. 64

4-22 کش صفحهServer-side................................................................................. 64

4-23 ردکشServer-side........................................................................................ 66

حرف آخر................................................................................................................... 70

منابع و مآخذ.............................................................................................................. 71

روشهای تست و ارزیابی وب سایت و برنامه های سازمانی
فهرست اشکال و جداول

عنوان

صفحه

شکل3-1 سیکل برنامه وب سایت.............................................................................. 22

شکل4-1 انتشار پویای وب........................................................................................ 27

شکل4-2 حلقه درخواست - پاسخ............................................................................. 28

شکل4-3 ساختار یکURL عمل مؤلفه...................................................................... 29

شکل4-4 انتخاب یک قالبWebobject...................................................................... 36

شکل4-5 وارد کردن نام پروژه................................................................................. 36

شکل 4-6 افزودن پشتیبانی سرویس وب.................................................................. 37

شکل4-7 انتخاب چارچوب......................................................................................... 38

شکل4-8 گروه کلاس ها............................................................................................ 40

شکل4-9 فایل های مؤلفه وب.................................................................................... 46

شکل4-10 اضافه کردن کلید..................................................................................... 51

شکل4-11 اتصالWostring..................................................................................... 52

شکل4-12 افزودن یک اقلام....................................................................................... 53

شکل4-13 رابطه بین برنامه های کاربردی وSession............................................ 56

شکل4-14 ساختار یکURL...................................................................................... 62

شکل4-15بک تراک صفحهerror............................................................................... 68

جدول2-1 مقایسه یک روش ارزیابی و معیارهای به کارگرفته شده........................ 17

جدول4-1 تایم لاین پردازش درخواست- پاسخ........................................................ 30

د

جدول4-2 هدهای پاسخHTTP................................................................................. 60

مقدمه

اینترنت به عنوان ابزاری که بازیابی سریع و آسان اطلاعات را فراهم می آورد از سوی کاربران بسیاری مورد استفاده و استناد قرار می گیرد. کاربران معمولا بدون توجه به معیارهای ارزیابی انتقادی هر آنچه را که در اینترنت بازیابی می شود معتبر می شمارند و در مطالعات تحقیقاتی خویش مورد استفاده و استناد قرار می دهند. (Case, 2003 ) نظر قالب کتابداران و اعضای هیات علمی آن است که استناد در تحقیقات دانشجویی به سمت منابع اینترنتی رفته و دانشجویان بر استفاده از این منابع بسیار تاکید دارند.(2002Davis,نقل از Tillotson, 2003: 4) یافته های تولپانن نشان می دهد که 5/92 درصد از دانشجویان ورودی زبان انگلیسی اطلاعات موجود در اینترنت را معتبر می دانند و این در حالی است که 5/52 درصد ازآنان اطلاعات بازیابی شده را هرگز ارزیابی نمی کنند.(Tillotson,2003:4 نقل ازTolpannan,1999)

اغلب کاربران اطلاعات بازیابی شده از اینترنت را معتبر می شمارند و قادر به تشخیص گهر از زباله نیستند.اغلب کاربران در پاسخ به این سوال که چرا به این منبع استناد کرده اید و آیا این منبع معتبر است یا خیر؟ چنین پاسخ می دهند که " آن را جستجو و بازیابی کرده ام واز آن استفاده می کنم." در این پاسخ جایی برای ارزیابی منتقدانه اطلاعات بازیابی شده گذاشته نشده است و اتکای صرف به مطالب بازیابی شده و ارزیابی نشده به طور وحشتناکی نمایان است.(Williams, 2003) تسهیلات تکنولوژیکی موجود بسیاری از موانع انتشار و اشاعه اطلاعات را از میان برداشته است. امروز هر فردی می تواند به نشر عقاید خویش پرداخته و وب سایت خود را مدیریت نماید. گستره صفحات وب روز به روز بیشتر می شود و بر آلودگی اطلاعات در این آشفته بازار اطلاعاتی افزوده می گردد. از سویی جامعه امروز به سمت جامعه اطلاعاتی در حال حرکت است. جهانی شدن و اطلاعات گرایی از مشخصه ها ی عصر اطلاعات است. دسترسی به اطلاعات متناسب با نیازهای اطلاعاتی, در زمانی کوتاه مهارتهایی خاص می طلبد. سواد اطلاعاتی لازمه جامعه اطلاعاتی است و برای رسیدن به این سواد کاربران باید به مهارتهای اطلاع یابی مجهز باشند. یکی از مهارتهای اطلاع یابی, مهارت ارزیابی است. اما پرسش آن است که آیا واقعا اطلاعات بازیابی شده از اینترنت نیاز به ارزیابی دارند و یا هر نوع اطلاعات بازیابی شده می تواند مستند باشد و مورد استناد قرار گیرد؟ ضرورت ارزیابی اطلاعات بازیابی شده در چیست و چه معیارهایی برای ارزیابی وجود دارد؟ در این نوشته سعی بر آن است تا با روشن ساختن ضرورت ارزیابی اطلاعات بازیابی شده در فضای اینترنت, معیارهای ارزیابی صفحات وب به عنوان یکی از محمل های اطلاعاتی تبیین گردد.

فصل اول:

بیان ضرورت و معیارهای ارزیابی در صفحات وب

1-1مهارت ارزیابی اطلاعات

کتابداران و اطلاع رسانان از دیرباز در پی افزایش ارتباط سودمند میان منابع اطلاعاتی و طالبان آنها بوده اند و در جهت افزایش این ارتباط موثر و افزایش خرد و دانایی در سطح جامعه همواره تلاش کرده اند. اطلاعات صرفنظر از محملی که بر بستر آن قرار خواهد گرفت دارای ارزش فراوان است و به خلق دانایی می انجامد. اطلاع جویی فرایندی هدفمند و ساختار مند است. طرح نیازاطلاعاتی, تعریف استرتژی جستجو, بازیابی اطلاعات, ارزیابی آنچه بازیابی شده است, سازماندهی و استفاده موثر از اطلاعات در جهت تبادل اندیشه ها و یافته ها, مهارتهایی می طلبد. این مهارتها در قالب واژه مهارتهای اطلاع یابی جای می گیرند.

1-2 مفهوم مهارت اطلاع یابی

یان مال لی (لی, یان مال,1376) مهارت اطلاع یابی را اینگونه بیان میدارد:

1. مهارت در بازیابی اطلاعات

2. مهارت در ارزیابی اطلاعات

3. مهارت در سازماندهی اطلاعات و

4. مهارت در تبادل اطلاعات

ارزیابی اطلاعات به عنوان یکی از کلیدی ترین مهارتهای مورد نیاز کاربران در این تقسیم بندی مورد اشاره است. این مهارت در انتخاب منابع متناسب با نیازهای اطلاعاتی کارساز است و روند اطلاع یابی موثر را سرعت و اعتبار می بخشد. اطلاعات پس از بازیابی در هر قالب و ساختاری که ارائه شود نیاز به ارزیابی دارد تا به این وسیله محتوای اطلاعاتی, متناسب با نیازهای تعریف شده کاربران باشد و به حل مسئله بیانجامد.کاربران جهت ارزیابی اطلاعات بازیابی شده نیازمند تفکر انتقادی هستند.

1-3 مفهوم تفکر انتقادی

خمیر مایه تفکر انتقادی, تکاپوی ذهنی و جستجو در اندیشه های نوشته و نانوشته جهت دستیابی به نتیجه ای معتبر و مفید است. این گونه تفکر آمیزه ای از تفکر خلاق, تفکر منطقی و تفکر مسئله گشاست. تفکر مسئله گشا همه عوامل ذیربط را در تفکر انتقادی وارد میسازد, تفکر منطقی , راه نفوذ خطاهای منطقی را در تفکر انتقادی سد می کند و تفکر خلاق ابزار لازم را برای ترکیب مفاهیم به گونه ای متفاوت از گذشته فراهم می آورد. (دیانی,1370).

تفکر انتقادی لازمه توانایی و مهارت ارزیابی اطلاعات است. نظام آموزشی و کتابخانه ها به عنوان زیرمجموعه ای از این نظام, وظیفه تربیت کاربرانی مجهز به تفکر انتقادی را بر عهده دارند.حری معتقد است که نظام آموزش عالی دو نقش دارد یکی اینکه به دانشجویان بیاموزد چگونه اطلاعات خویش را بیابد ودیگری اینکه به آنان تعلیم دهد چگونه اطلاعات به دست آمده را تعبیر و تفسیرکند.(حری, 1378) تفکر انتقادی در محیط آموزشی از جمله کتابخانه ها شکل می گیرد و پرورش می یابد, لذا لازم است کتابخانه ها در ارائه خدمات خود به ایجاد و تقویت نگاه انتقادی در کاربران توجه داشته باشند و در آموزشهای کتابخانه ای خود این جنبه را لحاظ کنند. وجود وب سایتهای کتابخانه ای که آموزش مهارتهای اطلاع یابی را به صورت مجازی فراهم می آورد فرصت مناسبی برای این منظور است. اما هنوز سوالی باقیست : آیا ارزیابی اطلاعات ضروری است؟

جهت دریافت فایل روشهای تست و ارزیابی وب سایت و برنامه های سازمانی لطفا آن را خریداری نمایید

لینک کمکی