مواد مخدر، تجربه اي خطرناک براي کودکان و نوجوانان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مواد مخدر, تجربه اي خطرناک براي کودکان و نوجوانان :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 13

چکیده مقاله:

سو مصرف مواد مخدر یک پدیده ی جهانی و یکی از مشکلات حاد کشورهای مختلف است, به ندرت می توان کشوری یافت که گرفتار این معضل نباشد. متاسفانه بیشترین آسیب و صدمه از این معضل نصیب نوجوانان و جوانان متحمل می گردد. پاره ای از مواد مخدر سبب می شوند که معتاد, ارزشهای اخلاقی و هنجارهای جامعه را پاس ندارند و در نتیجه قوانین را زیر پا بگذارند. امروزه علیرغم ایجاد تغییرات عمیق فرهنگی و تغییر در شیوه های زندگی, بسیاری از افراد در رویارویی با مسایل زندگی فاقد توانایی های لازم و اساسی هستند و همین امر آنان را در مواجهه با مسایل و مشکلات زندگی روزمره و مقتضیات آن آسیب پذیر کرده است. عزت نفس پایین, ناتوانی در بیان احساسات, فقدان مهارت های ارتباطی و تاثیرپذیری اجتماعی با مصرف مواد اعتیادآور در ارتباط می باشد. به طوریکه در برخی ازگروه های اجتماعی, مصرف مواد شرط پذیرفته شدن از سوی دیگران است. هدف از انجام تحقیق, بررسی تاثیر مواد مخدر و روانگردانها برجامعه بخصوص نوجوانان و جوانان می باشد, که با بهره گیری از منابع اسنادی, کتابخانه ای, و اینترنت انجام شده است. و به اهمیت و ضرورت پیشگیری از اعتیاد و گروه های مختلف مواد و آثار سو مصرف آن پرداخته است. مواد مخدر بهعنوان بلای خطرناک اجتماعی است و ایجاب میکند که آموزشهای آگاهسازی نهادینه شود و واحدهای درسی آشنایی با انواع مواد مخدر وروانگردان مورد توجه قرار گیرد.

لینک کمکی