مورفي و ترموديناک

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مورفي و ترموديناک :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 13

چکیده مقاله:

قانون های علمی همیشه پایدارند , مهم نیست که طرز فکر ما در مورد آن ها چیست آن ها پیوسته بر روی ابعاد زندگی ما تاثیر می گذارند و زندگی ما را در بر می گیرند , مثل قانون جاذبه که خواسته یا ناخواسته بر روی همگان تاثیر می گذراد. این مقاله به بررسی سه قانون مهم ؛ جذب ( در روانشناسی ) دوم ترمودینامیک ( فیزیک ) و مورفی ( روانشناسی ) پرداخته است . هر سه قانون , با هم عمل می کنند به دیگر زبان , هر سه با هم بر زندگی ما تاثیر می گذراند . بررسی هر کدام به صورت جداگانه در زندگی ما امری غلط است و درست تر آن است که هر سه با هم در زندگی بررسی شوند در این مقاله این کار انجام شده و برای مقابله با قانون های منفی ترمودینامیک و مورفی , راهکار هایی ارائه داده است.

لینک کمکی