نقش ارتباط با خداوند در سلامت معنوي دانش آموزان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن نقش ارتباط با خداوند در سلامت معنوي دانش آموزان :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 8

چکیده مقاله:

انسان همیشه نیازمند تکیه گاهی برای رسیدن به آرامش روحی و معنوی است تا به این تکیه گاه متوسل شود و از آن یاری جوید و نیازمندی های خود را از او طلب کند, نیرویی قوی و ماورایی که بالاتر از همه نیروها باشد و توانایی برطرف کردن نیاز های او را داشته باشد؛ گاه در طول تاریخ دیده می شود به جهت گمراهی افراد و همچنین سو استفاده فرصت طلبان از این نیاز, موجودات بی جان که هیچ کاری از آنها ساخته نبوده و خیر و شری برای انسان رقم نمی زنند مورد پرستش واقع شده و به عنوان تکیه گاه از طرف سودجویان معرفی می شوند. لیکن ادیان الهی همواره در صدد برقراری صحیح این ارتباط با خالق یکتا بوده و سعی کرده اند تا انسانها را متوجه این مطلب کنند که تکیه گاه حقیقی خداوند متعال است و اوست که سلامت و آرامش روانی را به انسان می دهد و قدرت رفع نیازهای او را دارد. قرآن کریم بارها در آیات متعدد به این مطلب اشاره کرده و در آیات متعدد به انسان تذکر می دهد که تنها یاد و ذکر خداوند است که به انسان آرامش و سلامت روانی می دهد و تنها تکیه گاه امن و قابل اعتماد است.

لینک کمکی