نقش ايثار اجتماعي در تحقق فرهنگ اقتصاد مقاومتي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن نقش ايثار اجتماعي در تحقق فرهنگ اقتصاد مقاومتي :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 12

چکیده مقاله:

این پژوهش با هدف بررسی نقش ايثار اجتماعي در تحقق فرهنگ اقتصاد مقاومتي , بین دانش آموزان مدارس متوسطه ی اول شاهد شهر ساری , انجام پذیرفته است . پژوهش حاضر از نظر هدف , کاربردی از نظر ماهیت , توصیفی و از نظر روش , پیمایشی است . جامعه آماری این پژوهش , شامل کلیه ی دانش آموزان مدارس متوسطه ی اول شاهد آموزش و پرورش نواحی 1و2 شهر ساری است که تعداد آنها 698 نفر بوده است . بر اساس جدول کرجسی و مورگان حجم نمونه با توجه به جامعه آماری , 248 نفر تعیین شد که به روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای بر حسب جنسیت انتخاب شدند . ابزار گردآوری اطلاعات , پرسشنامه محقق ساخته بوده است . روایی محتوایی پرسشنامه به تایید اساتید راهنما و مشاور قرار گرفت . اطلاعات حاصل با استفاده از آزمون t تک نمونه ای , تحلیل شد . نتایج حاصل از تحلیل فرضیه ها نشان داد , به کارگیری برخی از متغیرهای پژوهش , مانند : تجمل زدایی از زندگی , احیا انصاف و مروت در معاملات اقتصادی , اصلاح الگوی مصرف در حامل های انرژی و کالاهای اساسی روزمره , در تحقق فرهنگ اقتصاد مقاومتی تاثیر چشمگیر , و به کارگیری برخی دیگر از متغیرهای پژوهش , همچون : مشارکت طبقات اجتماعی در فعالیت های اقتصادی ( با تاکید بر ارتقا درآمد ) و حمایت از کالاها و تولیدات داخلی , در تحقق فرهنگ اقتصاد مقاومتی , دارای تاثیر کمتری است .

لینک کمکی