تاثير باندهاي چسبي بر تراکم شته ها در باغ هاي مرکبات تحت مديريت رايج در مازندران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن تاثير باندهاي چسبي بر تراکم شته ها در باغ هاي مرکبات تحت مديريت رايج در مازندران :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 13

چکیده مقاله:

شته ها از مهمترین آفات در روی مرکبات می باشند که از اهمیت اقتصادی زیادی برخوردارند, شناخت صحیح بیولوژی آن ها و بکارگیری روش های صحیح و به موقع مبارزه علاوه بر کنترل آن ها کاهش مصرف سموم, حداقل تاثیر روی دشمنان طبیعی و تخریب محیط زیست را در پی دارد. شته ها دارای روابط همیاری با مورچه ها می باشند به همین جهت در این پژوهش که به مدت 3 ماه در یک باغ مرکبات در شهرستان ساری, مازندران به صورت نمونه برداری هفتگی انجام گردید, با استفاده از باندهای چسبی آغشته به چسب تله زرد که به دور تنه ی درختان پیچیده شد ( 12 درخت) تا از بالا رفتن مورچه ها جلوگیری گردد و سپس کلوین های شته روی آن ها با کلونی های شته بر روی درختان شاهد ( 12 درخت) شمارش شده و در جدول هایی ثبت گردید تجزیه واریانس و مقایسه میانگین داده های حاصل از نمونه- برداری حاکی از آن بود که اختلاف بین درختان تیمار شده و شاهد در مراحل نمونه برداری در باغ بعثت شهرستان ساری طی فصل بهار سال 1398 در سطح یک درصد معنی دار بود. تعداد کلونی در تاریخ 1398/02/02 که مصادف با طغیان شته ها بود به طرو متوسط به ازای هر درخت شاهد و تیمار شده به ترتیب 32/33 و 28/91 بود لذا داده ها نشان دهنده ی این است که باندهای چسبی می تواند تا حدودی موجب کاهش جمعیت شته و در نتیجه جلوگیری از طغیان آنها در باغات مرکبات گردد.

لینک کمکی