تحليل مدل ها و الگوهاي تشخيص فرصت

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن تحليل مدل ها و الگوهاي تشخيص فرصت :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 16

چکیده مقاله:

کارآفرینی به معنای رفتارهایی است که منجر به کشف و بهره برداری فرصت ها توسط افراد و سازمان ها می شود. تشخیص و بهره برداری از فرصت ها موضوع اصلی و جوهره علم کارآفرینی دانسته شده است. اما تاکنون آنگونه که باید و شاید به چرایی و چگونگی آن پرداخته نشده است. در این پژوهش سعی شده با توجه به اهمیت و ضرورت تشخیص فرصت در کارآفرینی به تحليل مدل ها و الگوهاي تشخيص فرصت پرداخته شود. این پژوهش با مطالعه اسناد کتابخانه ای و مرور منابع اینترنتی با ذکر تعدادی از مدل های تشخیص فرصت به دنبال تحلیل آنهاست. از تحلیل این مدل ها می توان نتیجه گرفت که در حالی که برخی از فرصت ها کشف می شوند, برخی دیگر ایجاد می شوند. همچنین به ویژگی های شخصی به عنوان عوامل موثر بر تشخیص فرصت ها باید توجه شود و کارآفرین باید دارای مهارت های چندگانه پنداشته شود. از طرفی مجموعه دانش های پیشین هر فردی به شخص اجازه می دهد, فرصت های خاصی را که دیگران قادر به دیدن آن نیستند, شناسایی کند. اگر چه توجه به ماهیت و منشا فرصت ها در طراحی الگوی تشخیص فرصت های کارآفرینی ضرورتی انکارناپذیر است که مطالعات جدید نیز بر آن تاکید نموده اند, اما نمی توان الگوی یکسانی برای تشخیص همه فرصت ها طراحی و تدوین نمود. از این رو پیشنهاد می شود با پژوهش های عمیق و همه جانبه یک فرایند پایه در سطح انتزاعی, که نشان دهنده الگوی مشترکی در شکل گیری انواع فرصت ها باشد, تدوین شود که می تواند زمینه مناسبی برای توسعه نظریه ها در حوزه تشخیص فرصت ها باشد.

لینک کمکی