بررسي اقليم سيستم هاي فوتوولتائيک جهت کاهش مصرف انرژي، در ساختمان هاي عمودي (بلند مرتبه)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن بررسي اقليم سيستم هاي فوتوولتائيک جهت کاهش مصرف انرژي, در ساختمان هاي عمودي (بلند مرتبه) :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 20

چکیده مقاله:

امروزه طراحی اقلیمی که برگرفته از معیارهای ارتفاعی ساختمان های عمودی می باشد دارای حداکثر کارایی خواهد بود. ساختمان های عمودی به دلیل کارا بودن بیشترین بدنه روبه آفتاب و نور مستقیم, دارای بیشترین جذب نسبت به سایر ساختمان های کم ارتفاع تر می باشند. در بین منابع مختلف انرژی, انرژی خورشیدی بدلیل نامحدود بودن و ع دم تخریب محیط زیست منبع بسیار مناسبی می باشد و امروزه بکارگیری انرژی خورشیدی روبه گسترش است. استفاده از انرژی خورشیدی به روش های متفاوتی صورت می گیرد. از جمله این روش ها سیستم فتوولتائیک است. سیستم فتوولتائیک امکان کاربرد در ساختمان های مختلف و به خصوص ساختمان های بلند مرتبه را دارا می باشد. از آنجائی که ساختمان های بلند مرتبه دارای مصرف بالایی از انرژی در طول شبانه روز می باشند و همچنین با توجه به اختصاص بخش عمده ای از تولید برق به سوخت های فسیلی و وجود پتانسیل بالا برای استفاده از انرژی خورشیدی در ایران, استفاده از سیستم فتوولتائیک در ساختمان های مرتفع گزینه مناسبی برای جلوگیری از بروز مشکلات ناشی از مصرف سوخت های فسیلی خواهد بود. روش تحقیق در این پژوهش از نوع کیفی و به صورت توصیفی- تحلیلی و همچنین منطبق بر مطالعه تطبیقی- استدلالی نمونه های موردی می باشد. ساختمان های بلند مرتبه اغلب به دلیل مصرف بالای نیروی برق نسبت به ساختمان های مسکونی کوچکتری دارای اهمیت ویژه ای می باشند. هدف از این تحقیق بررسی سیستم های فتوولتائیک و انواع آن در ساختمان های بلند مرتبه جهت کاهش مصرف انرژی از بعد ارتفاعی و میزان تاثیرگذاری آن پرداخته شده است.

لینک کمکی