بررسي تاثير آرايش بلوک هاي شهري در تهويه هواي شهري، نمونه موردي : مجموعه مسکوني قائم در منطقه 22 تهران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن بررسي تاثير آرايش بلوک هاي شهري در تهويه هواي شهري, نمونه موردي : مجموعه مسکوني قائم در منطقه 22 تهران :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 22

چکیده مقاله:

افزایش کیفیت هوای شهری یکی از دغدغه های جدی در حوزه مسائل شهری می باشد, بطوریکه سند اهداف توسعه پایدار, در سال 2015, در موضوع پایدارسازی شهرها نگاه ویژه ای به مسئله کیفیت هوای شهری به عنوان یکی از جدی تررین محورهای آن دارد. در این مقاله درنظر دارد تا نقش چیدمان بلوک را به عنوان یک پارامتر فرم شهری بر فرایند تهویه شهری به عنوان یکی از عوامل بسیار مهم در انتقال آلودگی و افزایش کیفیت هوا در آن ارزیابی کرده و به عنوان نمونه موردی این موضوع را در بافت بلند مرتبه اطراف دریاچه چیتگر در منطقه 22 به عنوان یکی از پرتراکم ترین و آلوده ترین بافت های شهری تهران, از طریق شبیه سازی محیط شهری و خرده اقلیم مورد بررسی قرار می دهد. این پژوهش از نوع توصیفی- تحلیلی, روش گردآوری اطلاعات آن کتابخانه ای و میدانی بوده و از نرم افزار Envi-met به عنوان ابزار شبیه سازی استفاده می کند. نتایج بدست آمده بیانگر این موضوع است که روند ادامه بلند مرتبه سازی های بی ضابطه باعث انسداد جریان باد و تهویه شده و علاوه بر آن باعث کاهش آسایش در تراز عابر پیاده از طریق آشفتگی می شود. بنابراین نیازمند ضوابطی در جهت ساماندهی تراکم, جهت و موقعیت بلوک ها به منظور ایجاد کریدورهای همساز با جریان باد می باشد.

لینک کمکی