بررسي تاثير پايداري الگوهاي کاشي کاري سنتي در معماري معاصر ايران (نمونه موردي مسجد دانشگاه تهران)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن بررسي تاثير پايداري الگوهاي کاشي کاري سنتي در معماري معاصر ايران (نمونه موردي مسجد دانشگاه تهران) :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 12

چکیده مقاله:

از عوامل وحدت در معماری اسالمی ایران اعتقادات مذهبی است که از گذشته وارث آن هستیم. مسجد همواره جایگاه ویژه ای در معماری ایران به عنوان عبادتگاه و قلب تپنده محلات شهرهای اسلامی داشته و با جریان زندگی مردم پیوندی دائمی خورده است. در عصر حاضر با توجه به کثرت اندیشه ها و تنوع اصول معماری دیگر نمی توان انتظار الگوی ثابت برای بنای مسجد را درنظر داشت. اما آیا استفاده از الگوهای معماری جدید مناسب فضای معنوی مسجد است و استفاده از نقوش و خطوط سنتی می تواند به کمک طراحان معمار معاصر برای ایجاد فضایی مناسب مسجد درآید. در این مقاله مسجد دانشگاه تهران از نظر تناسب نقش و خط با فضای معماری معاصر و متفاوت مسجد مورد بررسی قرار گرفته است. روش انجامتحقیق توصیفی- تحلیلی است. گردآوری اطلاعات به روش کتابخانه ای و منابع مکتوب دیگر مانند مقالات, استفاده از سایت های اینترنتی, ابزار آن مشاهده و عکس برداری است. ضرورت انجام تحقیق بدان سبب است که این مسجد در طول ایام سال برگزار کننده مراسمات مهم مذهبی و همچنین در حال خدمات رسانی به اساتید, دانشجویان, کارکنان و عموم مردم است.

لینک کمکی