بررسي تاثير معماري منطقه اي در باززنده سازي هويت

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن بررسي تاثير معماري منطقه اي در باززنده سازي هويت :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 10

چکیده مقاله:

هویت از دیرباز برای بشر بحث برانگیز بوده است تا حدی که اندیشمندان زیادی در مورد آن سخن گفته اند. مفهوم هویت تا قبل از دوران مدرن, مشخص و تعریف شده بود. هویتی جبری و در عین حال همگام با محیط و طبیعت, اما با ظهور مدرنیته و جهانی شدن, هویت چهارچوب و قاعده خویش را از دست داد. معماری که تا آن زمان به پشتوانه تاریخ و فرهنگ دارای معنا بود. بی هویت گشت, معماری منطقه ای پس از نقدهای فراوان از مدرنیته ظهور کرد. این معماری سعی در آشتی دادن معماری گذشته با معماری مدرن دارد. حال این پرسش طرح می گردد که آیا معماری منطقه ای توان بازگشت هویت گمشده در معماری دارد در این پژوهش پس از تعریف هویت و بیان نظریات اندیشمندان به بررسی معماری منطقه ای می پردازیم. برای این پژوهش از روش توصیفی- تحلیلی استفاده خواهد شد.

لینک کمکی