بررسي جايگاه مطالعات آسيب شناسي در فرآيند مرمت و بازپيرايي ابنيه

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن بررسي جايگاه مطالعات آسيب شناسي در فرآيند مرمت و بازپيرايي ابنيه :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 10

چکیده مقاله:

به وضوح می توان دید که یکی از جلوه های عینی وملموس هویت تاریخی هر شهری در بافت های سنتی و کهن آن نمود مادی می یابد. تصویری که گویای پدیده های فرامنطقه ای و در عین حال بومی و محلی است. بالطبع در اثر گذشت زمان, چنین بافت هایی که حکم شناسنامه شهر را دارند, دچار فرسایش فیزکی می شوند. از این رو ضرورت بکارگیری نوعی برنامه کاربردی و جامع جهت احیا مرمت و بازسازی آنها بیش از پیش روشن می شود. بخصوص با نفوذ عناصر زندگی مدرن و سبک زندگی شهرنشینی, این مسئله اهمیت خود را بیشتر نشان می دهد. از آنجا که باز زنده سازی ساختمان ها بدون درنظر گرفتن ویژگی های کالبدی و یافتن پاسخ هایی برای حفظ اجزا ساختمانی و بررسی انطباق آنها با زندگی امروز و نیازهای جدید ممکن نیست, ضرورت انجام مطالعات آسیب شناسی ساختمان ها را به موازات سایر مطالعات بنا در فرآیند طرح مرمت و احیا ایجاب می کند. لذا مقاله حاضر مطالعه ای است بر اساس بررسی های انجام شده در نمونه های مختلف مرمت که درنظر دارد برای مطالعات آسیب شناسی بناهای مرمتی, فرایندی کامل و کاربردی را پیشنهاد کند و در تشریح مراحل مختلف مطالعات آسیب شناسی, بررسی مصالح به کاررفته و فنون کاربردی و ویژگی های فنی آنها, تعیین آسیب های وارده و شناخت عوامل مختلف آسیب رسان (طبیعی, شیمیایی) و برخی راه های ترمیم و جایگزینی عناصر ساختمانی را مطرح می سازد. یافته ها بیانگر این نکته است که ضرورت اتخاذ نوعی مشارکت و تعامل دوسویه بین شهروندان ومسئولین شهری وهمچنین ارتقا سطح آگاهی جهت تسهیل فرایند حل چنین معضلاتی به شدت احساس می شود.

لینک کمکی