بررسي منتفع شدن اطفال نامشروع از حق سرپرستي و حق قيموميت

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن بررسي منتفع شدن اطفال نامشروع از حق سرپرستي و حق قيموميت :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 10

چکیده مقاله:

اطفال نامشروع, اطفالی می باشند که در نتیجه روابط جنسی ممنوع بین زن و مرد نامحرم به وجود می آیند. به زعم برخی از فقها, بین طفل نامشروع و ابوینش رابطه نسب برقرار است و این گونه اطفال جز در مورد ارث, نسبت به سایر حقوق, ملحق به ابوینشانند؛ در مقابل اکثر فقها, منکر چنین رابطه ای هستند در نتیجه آثار نسب را به این اطفال حمل نمی کنند و اطفال نامشروع را به دلیل نسب نامشروع و عدم الحاق به پدر و مادر طبیعیش از حقوقی محروم می کنند. هیئت عمومی دیوان عالی کشور در رای وحدت رویه به استناد نظر برخی فقهای معاصر در جهت حمایت از کودکان خارج از نکاح و مشخص نمودن وضعیت حقوقی این کودکان, عدم الحاق زنازاده به زانی را, به مورد ارث منحصر کرد.

لینک کمکی